Lezingen

Help ons om de lezingen voor het volgende seizoen te kiezen door deze vragenlijst nu in te vullen

 

Lezingen Sterrenwacht Gooi en VechtstreekKNVWS Gooi en Vechtstreek organiseert ieder jaar een aantal lezingen en andere activiteiten op het gebied van weer- en sterrenkunde.  De lezingen vinden plaats op donderdag avonden om 20:00 uur op de 1ste verdieping van het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ‘s-Graveland.  Toegang is gratis voor leden van KNVWS Gooi en Vechtstreek/Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek. Voor niet-leden is de toegang €3.

De inleidingen voor de lezingen vindt u onder de link van de titel van de lezing. Na de lezingen zijn voor onze leden vaak samenvattingen van de presentaties te vinden in het voor leden toegankelijk gedeelte van onze website.

Programma 2017 – 2018 begint in september

ijsbergenWij hebben nu even zomerpauze voor wat de lezingen betreft en beginnen weer in september met een lezing over het klimaat door Dr. M. R. van den Broeke met als titel “Kantelpunten in het smeltgedrag van ijskappen”. In deze lezing bespreken we twee snelle, onomkeerbare transities (kantelpunten) die het afsmeltgedrag van ijskappen kenmerken. IJskappen die voldoende groot zijn om zich uit te breiden tot aan de kust van een eiland of continent vormen drijvende ijsplaten. Deze ijsplaten blijken bijzonder gevoelig voor temperatuurstijging in oceaan en atmosfeer, en kunnen bij opwarming catastrofaal opbreken.

In deze fase bevinden de noordelijke delen van de Antarctische ijskap zich momenteel. Als de ijskap zich eenmaal heeft teruggetrokken op het land vindt afsmelting alleen nog plaats aan het raakvlak tussen ijs en atmosfeer. Het smeltwater dat hierbij wordt gevormd wordt voor een belangrijk deel gebufferd in de dikke laag meerjarige sneeuw (firn) die de ijskap bedekt. Op het moment dat de smelt te sterk wordt raakt de firnlaag verzadigd, en vervalt de bufferfunctie, waarna een plotse versnelling plaatsvindt van het massaverlies. De Groenlandse ijskap bevindt zich nog niet in deze fase, maar de kleinere ijskappen op Groenland zijn dit punt inmiddels gepasseerd.

Michiel van den Broeke is hoogleraar Polaire Meteorologie en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU/IMAU).

Wat vond u zelf van seizoen 2016 – 2017?

Indien u één of meer lezingen in het seizoen 2016 – 2017 hebt bijgewoond, zouden wij het erg op prijs stellen indien u ons uw mening zou geven hierover via deze enquête.

 


Lezingenprogramma Seizoen 2017 – 2018

Datum Spreker Onderwerp
07-09-17 Dr. M. R. van den Broeke Kantelpunten in het smeltgedrag van ijskappen
05-10-17 Dr. ir. G.W.W. Wamelink Moestuintjes op Mars
09-11-17 Timo Halbesma (PhD kandidaat) Botsende clusters van sterrenstelsels
07-12-17 Dr. H.J. van Langevelde VLBI: een radiotelescoop zo groot als Europa
11-01-18 Samayra Straal (PhD kandidaat) Fast radio bursts en de zoektocht met Westerbork
08-02-18 TBD TBD
08-03-18 TBD TBD
05-04-18 TBD TBD

Comments are closed